Našli rádcové, našli novou radnici?

Po občanském hlasovacím výprasku politického vedení Prahy 7 v referendu proti předražené radnici, se potrestaní rozhodli trochu umravnit. Upustili od přímého úsilí za každou cenu, jakkoli vysokou, pořídit na vlastní pěst nové sídlo radnice. Když už jim udělali naschvál občané v referendu a nedopřáli betonové monstrum PPF za více než miliardu v Argentinské ulici, ani za trošičku méně o kus dál budovu Merkurie za cca 800 milionů, či za přibližně stejný pakatel chátrající bývalé Elektrické podniky lépe známé jako „kachlíkárna“, rozhodli se s požehnáním zastupitelstva 18. 2. 2013 zřídit jakýsi výbor.

Vlastně nejde jen o jakýsi bezvýznamný výbor. To ne. Je to veledůležitý Výbor pro výběr sídla Úřadu MČ Praha 7 a jeho úkolem je, jak název napovídá, hledat nové sídlo pro nepostradatelné politické vedení městské části a jeho úřednictvo. A aby dodali pánové vyvolení tomuto orgánu důvěryhodnost, svolili se podřídit zákonům a rozhodli, že jednání budou veřejná. Zákon o hlavním městě konstatuje neveřejné zasedání pouze u jednání rady, i když i toho se mohou zúčastnit pozvaní hosté.

Zřejmě k velikému překvapení výborně vybraných členů výboru, se k jejich zahajujícímu jednání dne 4. 3. onoho roku dostavilo 6 místních občanů. S tím zřejmě nepočítali členové výboru z řad koalice ODS a ČSSD s podporou zastupitelky za KSČM, kteří mají v tomto orgánu naprostou převahu.

Krátce po zahájení jednání předsedou výboru z opoziční TOP 09, pronesl moudrá slova zástupce ODS Zdeněk Konopa po zjištění, že ještě nebyl schválen jednací řád. Usoudil rozumně, že dokud takový řád není schválen, nemohou být namístě přítomní řádní občané vlastně přítomní. Na dotaz předsedy výboru z opozičního politického tábora, zda má někdo další s přítomností občanů problém, proťaly stísněný vzduch hbité ruce přítomných členů ČSSD a KSČM. Učinili tak s plným vědomím zdravého úsudku jejich pravicového bratříčka, který navrhl o přítomnosti občanů na veřejném jednání jednat. Já-nic, jámuzikantsky se odmítl zastat přítomných občanů také starosta, který, ač také není členem výboru, z jednání vykázán nebyl. Inu v Praze 7 jsou si všichni rovni, ale někteří jsou si rovnější.

Veřejnost se proto musela z veřejného jednání odporoučet do chládku širokých chodeb současného sídla radnice a čekat, až se vážení členové významného výboru usnesou na usnesení, zdali občané mohou, nebo nemohou být přítomní na veřejném jednání výboru. Po hodině v chládku chodeb se otevřely dveře, za nimiž členové výboru rokovali nad veledůležitou otázkou, zdali je přítomnost občanů na veřejném jednání v souladu s logikou, etikou, etiketou a usnesením zastupitelstva, na kterém vyjádřili souhlas s přítomností občanů při jednáních výboru. Jelikož se jednalo o velice složité rozhodnutí, rozhodla většina členů výboru, těch z řad vládnoucí koalice, že vlastně v tak krátkém časovém horizontu se o tak složitém problému rozhodnout nemohou a proto rozhodli, že se vlastně nerozhodli. Dotěrným občanům bylo sděleno, že mají nechat výbor jednat v klidu dál a odporoučet se domů…

Po více než roce jsme 19.3. 2014 znovu navštívili veřejné jednání tohoto veledůležitého výboru a nestačili se divit. V němém úžasu jsme sledovali jak daleko jejich jednání pokročilo. První vskutku překvapivé zjištění bylo, že přítomnost veřejnosti je na veřejném jednání možná. Další, ovšem to již méně překvapivé zjištění, bylo, že za celý více než rok jednání, dospěli členové výboru pro výběr sídla Úřadu MČ Praha 7 konečně do fáze, kdy začali jednat nejen o plánu práce do konce volebního období, ale i o stanovení kritérií, podle kterých by vlastně měli nové sídlo úřadu MČ Praha 7 vybírat. Současná nájemní smlouva v budově na Nábřeží Kpt. Jaroše vyprší koncem roku 2015. Zdá se, že blížící se termín koalici ODS a ČSSD s podporou zastupitelky za KSČM nijak netrápí. Možná nám občanům něco tají?…

Ari Lieberman

Sledujte také:

  • Soud posvětil první místní referendum
  • Občané proti předražené radnici
  • Zájem o nové sídlo radnice je zatím spíš vlažný
  • .

    Ad
    Ad